Lahjakortti
Rekisteriseloste


Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste

Laatimispvm: 25.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Dynamic Solutions Ky
  Satakunnankatu 1b 4
  28100 Pori

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jorma Hakala
  Dynamic Solutions Ky
  Satakunnankatu 1b 4
  28100 Pori
  040 5494 727
  info@dynamicsolutions.fi

 3. Rekisterin nimi
  DS - Lahjakortti asiakasrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakkuuden hallinta sekä lahjakorttien toimittamiseen tarvittavien henkilötietojen käyttö.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisterin sisältämät tiedot:
  5.1
  Henkilötiedot
  5.1.1
  Asiakkaan nimi
  5.1.2
  Asiakkaan osoitetiedot
  5.1.3
  Asiakkaan sähköpostiosoite
  5.1.4
  Lahjakortin saajan nimi
  5.1.5
  Lahjakortin saajan osoitetiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot: Asiakkaan antamat tiedot järjestelmään lahjakorttitilauksen yhteydessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Dynamic Solutions Ky:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1.
  Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2.
  Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta säilytetään verkkopalvelun ylläpitäjän palvelimella. Pääsy palvelimelle on vain Dynamic Solutions Ky:n työntekijöillä ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2
  Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3
  Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.

 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.
© 2020 - 2021 Dynamic Solutions